Παροιμίες

Με τους μύλους συνδέθηκαν πολλές λαϊκές παραδόσεις και παροιμίες.
Οι παροιμίες της άσκησης έχουν μεταφορική σημασία. Διάβασε τις προσεκτικά ταίριαξέ τις με την ερμηνεία τους που είναι στην δεξιά στήλη.