Συμπλήρωσε τα κενά με τις σωστές λέξεις για να ολοκληρωθεί η περιγραφή του ανεμόμυλου.
   ανεμόμυλοι      αξιοθέατα      από πέτρα και άμμο      ζωής      θυμούνται      ο μυλωνάς      πάτωμα      παλιά      πύργο      σιτάρι      σκάλα      φτερωτή      φυσάει      ύψωμα   
myconos3.jpg

Από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα στη Μύκονο είναι οι παραδοσιακοί . Είναι κτισμένοι σε ένα κοντά στην χώρα, στο σημείο που πιο πολύ.

Αν πλησιάσουμε θα δούμε ότι είναι χτισμένοι . Αποτελούνται από ένα πετρινο με μυτερή στέγη με ξύλινο σκελετό και και χόρτα και από τη φτερωτή.
Εσωτερικά έχει 2 πατώματα που επικοινωνούν με μια μικρή ξύλινη .

Στον μύλο εργάζονταν , που τις πιο πολλές φορές ήταν και ο ιδιοκτήτης του. Αυτός ανέβαζε τα σακιά με το ή το κριθάρι που του έφερναν οι ντόπιοι στο πάνω που βρίσκονταν οι μυλόπετρες (2 μεγάλες επίπεδες στρογγυλές πέτρες) και το άλεθε. Το έριχνε δηλαδή ανάμεσα στις μυλόπετρες που συνδέονταν με τη φτερωτή.
Η γύριζε με τη δύναμη του ανέμου. Όταν δεν φυσούσε δεν μπορούσαν να αλέσουν.

Στα παλιά χρόνια οι ανεμόμυλοι ήταν το κέντρο της κοινωνικής των κατοίκων. Εκεί συναντιόντουσαν και έλεγαν τα νέα τους. Σήμερα οι ανεμόμυλοι δεν λειτουργούν και είναι απλά ένα απο τα του νησιού.

Η θέα των ανεμόμυλων φέρνει στη σκέψη των κατοίκων την ζωή τους, τους θυμίζει τους γονείς και τους παπούδες τους. Τους με αγάπη και νοσταλγία.