Έμβια - Άβιαfrog.jpg

Διαβάζουμε προσεκτικά την ερώτηση και διαλέγουμε τη σωστή απάντηση.